Wednesday, June 10, 2009

Jätkuvalt teen ülevaateid "Matkatarkuste taskuraamatust"

Libisen üle peatükkidest Matkajate traditsioonid, Auto-motomatkad ning Eesti NSV ühing "Autom", mis on küll naljakad lugeda, aga ei anna otseselt midagi juurde meie ühisele ettevõtmisele. Seega -

Kaugmatkad

Meil on tavaks saanud ütlus: "Enne Pariisi käi ära Nuustakul!" (mis tolles ajas võis küll kõlada üsna irooniliselt) On ju meie vabariik vaatamisväärsuste poolest üsna rikas. Ja siiski... Meil pole suuri kärestikke, igilumiseid mäetippe, eukalüptipuid... (iroonia jätkub) Sellepärast kipumegi Nuustakult kaugemale - Koola asustamata tundratesse, Kesk-Aasia kaljumägedesse, kõikjale mujale... Kaugmatk kujutab endast juba tõsist sportlikku üritust, mis eeldab head füüsilist ettevalmistust. Sageli tuleb kuni 40-kilose seljakotiga astuda mitte ainult päev või kaks. /... / Seepärast tuleb grupp komplekteerida varakult, teha ühiseid treeninguid, nädal kaks enne retke sooritada täies varustuses kontrollmatk.

Meie täies varustuses kontrollmatk tuleb siis pakkimisbaasist lennuväljani?

Kaugmatk viib meid sageli õige mitmeks päevaks asustamata piirkondadesse, sellepärast pole hea välja minna liiga väikese rühmaga. I, II ja III raskuskategooria matka puhul peab gruppi kuuluma vähemalt neli inimest, IV ja V raskuskategooria matka puhul vähemalt kuus inimest. Kaugpõhja suunduv grupp koosnegu 10-12 inimesest.

Raskuskategooriatest:

Sportlikke matku jagatakse kergemaist alates puhkepäevamatkadeks, mitmepäevamatkadeks ja I, II, III, IV, V ning VI raskuskategooria matkadeks

Mis püstitab kohe küsimuse - mitmenda raskuskategooria matk meil tuleb?
Targa raamatu veel targem tabel annab ka sellele vastuse. Minu kiire arvestuse kohaselt jääb meil kohapeal liikumiseks ca 9 päeva. Sellisest matka kestvusest jätkub II kategooriaks, eeldusel et käime selle aja jooksul maha vähemalt 120 km mägedes. (III kategooria puhul vastavalt min 10 päeva ja 140 km, VI kat. puhul min. 20 päeva ja 160 km. Mägimatkade puhul loeb ka läbitud kurude arv ning raskusaste, aga ärgem ajagem juuksekarva lõhki)

Ja mis veel parem, kui meil õnnestub vähemalt I kat. nõuded täita (6 päeva mägedes, 100 km), võime hakata endile juba järku taotlema. Kolmas järk matkaspordis, kõlab ju uhkelt :D Vähemalt CV-s.

Aga ei maksa luua endale illusioone, nagu sellega ja matkamisega üleüldse kaasnev asjaajamine oleks lihtne. Seda bürokraatia ja propuskite imepärast maailma tutvustab veidi järgmine peatükk nimega

Matkaaruanne

Vastavalt (endise) NSV Liidu territooriumil korraldavate sportlike matkade organiseerimise ja läbiviimise eeskirjadele peab grupijuht esitama nelja kuu jooksul pärast matka marsruudi-kvalifikatsioonile (Uku ise teab kust me sellise leidma peaks) ja matka korraldavale organisatsioonile (kui viimane seda soovib) aruande.
Sportliku matka aruanne on /... /II - III kategooria matkade puhul kirjalik või suuline /... /
II-III kategooria matka aruande vormi ja mahu määrab MKK juba matkaavalduse läbivaatamisel.

Eks lootkem, et MKK on meie avalduse läbivaatamisel kiire.

Koos aruandega tuleb esitada: - marsruudiraamat, kuhu tehti märkmed matka algus-, vahe- ja lõpp-punkti läbimise kohta;

vahemärkus: kui kaugel meie marsruudikoostamine on? Väljapakutu vaikimisi vastu võetud?

- tuuridest* või testest marsruudi iseloomulikest punktidest võetud kirjad;
- sideasutuste kviitungid, mis tõendavad kontrolltelegrammide õigeaegset saatmist;
- teised dokumendid, mis tõendavad planeeritud marsruudi läbimist;
- matka sooritamise tõendid kõikide grupiliikmete kohta.

Suulise matkaaruande esitab grupijuht grupiliikmete osavõtul. /... /Ka suulist aruannet illustreeritakse fotomaterjalide (diapositiivid, filmid), kaartide, skeemide ja muu materjaliga. Kirjalik aruanne (masinakirjalehtedel) esitatakse köidetuna. Selle maht koos fotomaterjalide (mitte vähem kui 15 fotot) ja kartograafiliste materjalidega (3-5 lehekülge) ei tohi ületada 70 lehekülge. (kuidas siis nii!?) Esikaane siseküljele tuleb kleepida ümbrik marsruudiraamatu ja teiste eelpool loetletud dokumentidega.

Järgneb ülevaade sellest, mida peaksid fotod ja kaardimaterjalid kujutama/iseloomustama, millises formaadis, kuidas katalogiseeritud; millistest peatükkidest ja lisadest peab matkapäevik koosnema jne.

Niisiis, kes meil pidigi matkapäevikut koostama? Keegi suurema organiseerimis- ja keskendumisvõimega isik eelistatavalt?

__________

* Tuur - kivist laotatud väike püramiid, mille sees asub ilmastikukindlas pakendis tuurikiri.


Ja tänase sissekande lõpetuseks tutvustaks veel üht huvitavat detaili "Matkatarkuste raamatu" juures: aeg-ajalt esineb seal lehekülje lõpus muust tekstist kastikesega eraldatud sügavmõttelisusi, justkui oma ajastu tip of the day või today's fortune. Nimetagem neid edaspidi "päeva tera"

Ja tänane päeva tera on järmine:

Pikseohtlikkuse järgi reastuvad puud nii (alates kõige ohtlikumast): tamm, pappel, kuusk, mänd, paju, haab. Kõige ohutum on saar. Kõige ohtlikumad aga kõik kuivanud puud.

2 comments:

  1. Järelikult äikese ajal ei tasu mitte Mpsi vaid Liina ümber koguneda. Muide, Mps on eriti ohtlik, kui ta on kuival...

    ReplyDelete
  2. Seega tuleb Mpsi hoida kuivamast... ehk siis ohutuse mõttes jootkem Mpsi.

    ReplyDelete