Thursday, July 2, 2009

Vastastikuse mittekallaletungi pakt

1. Ülesminemisel võib kaasmatkajat tõukamise/tirimise teel aidata. Alla minemisel säärane tegevus taunitav.
2. Üksinda ei liigu kuhugi va põõsa taha (põõsa taha minek tuleb kooskõlastada).
3. Igal ühel on õigus oma arvamusele ja usule, et tema arvamus on kõige õigem.
4. Eriarvamusele jäädes otsustab häälte enamus. Häälte võrdse jagunemise korral tuleb visata mündiga.
5. Sõimamine lubatud ainult kasutades ebatraditsionaalseid sõimusõnu, nagu nt sa igavene rumeenia karu.
6. Mahajääjaid ei eksiteeri.
7. Tegelikult on kott alati kerge ja ilm on alati ilus, aga sellekohane nutt ja hala määramata ulatuses alati lubatud.
8. Lebod toimuvad jooksvalt :) Vastavalt iga matkaja puht isiklikule vajadusele, mida tuleb valjuhäälselt väljendada.
9. Telki sisenemine toimub ukse kaudu. NB kehtib ka kõigi kutsumata külaliste puhul. Kutsumata külalised peavad enne telki sisenemist oma sisenemise kookõlastama telgielanikega.
10. Enda päästmiseks teisi karule sööta ei tohi!
11. Toidurada teise telgini teha EI TOHI! Tüli, viha, kättemaks, õelus või mis iganes muu nähtus ei kõlba sellise tegevuse õigustuseks.

Kokkulepitud ja allakirjutatud 19.06.2009 Praha lennujaamas.

No comments:

Post a Comment